Kuljetusjakala.fi ei ole enää saatavilla tällä sivustolla. Kokeile sijaan kuljetusjakala.com.

Bussi- ja taksimatkailu Suomessa

Suomi on verrattain pieni maa, jossa vallitsevat ankarat ja vaihtelevat sääolosuhteet. Pienestä koosta huolimatta maan sisäiset etäisyydet ovat melko pitkiä, ja maassa on jatkuva tarve parempien joukkoliikenneyhteyksien kehittämiselle. Tässä artikkelissa kerromme yksityisestä bussi- ja taksimatkailusta Suomessa.

Yksityiset bussiyritykset

Kun busseja koskeva hinnoittelua alettiin asteittain purkaa vuonna 2012, bussimatkustaminen Suomessa on kokenut merkittäviä muutoksia. Tunnetuimpana ja näkyvimpänä uudistajana näillä markkinoilla on ollut OnniBus, joka toi myös Suomeen halpalentoyhtiöiden maailmasta tutun niin sanotun kelluvan hinnoittelun. Tämä tarkoittaa sitä, että lippujen hinta määräytyy kysynnän mukaan. Yksittäisen matkustajan kannalta hinnoittelutapa voi olla hyvinkin kannattava, sillä edullisimmillaan usean sadan kilometrin matkan voi kulkea muutaman euron hintaisella lipulla. Kilpailu markkinoilla on ankaraa, ja joillakin reiteille liikennöinti on moninkertaistunut. Vastaavasti joillakin reiteille bussiliikennöinti on osoittautunut kannattamattomaksi kaikilla hinnoitteluvaihtoehdoilla. Suomessa on on reittejä, joissa ei ole tarjolla rautatieyhteyttä ja joissa siten bussi on ainoa tarjolla oleva julkisen liikenteen muoto. Pitkiä bussimatkojen ratoksi, kannattaa harkita siirtymistä parhaiden nettikasinoiden maailmaan. 

Yksityisen taksiliikennöinti

Myös taksien hinnoittelujärjestelmien vapauttamisesta on käyty viime vuosina Suomessa kiivasta keskustelua. Keväällä 2017 eduskunta hyväksyi uudistuksen, jonka osana ammattimaisen liikenteen, kuten taksiautoilun, sääntelyä puretaan. Vuoden 2018 kesällä voimaantuleva lakiuudistus on herättänyt paljon vastarintaa erityisesti taksiyrittäjissä, jotka luonnollisesti pelkäävät nyt oman toimeentulonsa puolesta.

Käytännössä uudistus tarkoittaa ensinnäkin sitä, että myönnettävien taksilupien määrää ei enää säännöstellä. Lisäksi taksitoiminta tulee jatkossakin olevaan luvanvaraista, ja luvan saamisen edellytyksiä ovat muun muassa henkilön oikeustoimikelpoisuus, pysyvä asuinpaikka Suomessa sekä riittävä, todistettava ammatillinen pätevyys. Aiemmasta poiketen taksiyrittäjän ei enää tarvitse suorittaa yrittäjäkurssia eikä toimia puolta vuotta taksinkuljettajana ennen luvan saamista. Ajoneuvokohtaisen luvan sijaan lupa nähdään tulevaisuudessa toimialakohtaisena, mikä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tavaraliikenneluvalla toimivat saavat harjoittaa myös taksiliikennettä, sikäli kuin he toimivat alaa koskevien vaatimusten mukaisesti.

Se on vähän sama kuin saisi Eurojackpot tulokset jostain kalatiskiltä, vaikka olisi tarjolla myös asiaan erikoistuneita yrityksiäkin.